MSP Finance - Kalkulator

Informacje

Podsumowanie

Sprawdź nasze ceny!

Podaj miesięczne dane i dobierz abonament.

Krok 1
Rodzaj prowadzonej ewidencji zależy od formy prawnej firmy, np. spółka z o.o. to pełna księgowość, działalność gospodarcza to księga przychodów i rozchodów
Wybierz formę prawną firmy
Za dokumenty uważamy: faktury sprzedaży, zakupu, korygujące, paragony, dowody wewnętrzne, wyciągi bankowe, raporty kasowe, naliczenie amortyzacji, dokumenty magazynowe. Gdy dokument wymaga dokonania więcej niż 5 zapisów księgowych, każde kolejne 5 zapisów księgowych powoduje zwiększenie wolumenu dokumentów.
Wpisz liczbę pracowników pracujących na podstawie umowy o pracę
Wpisz liczbę pracowników pracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło

Copyright © MSP Finance Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: Piotr Tracz | Wykonanie: IT Colors