Doradztwo Podatkowe : Podatek u źródła wątpliwości

Opodatkowanie podatkiem u źródła licencji do programów komputerowych od wielu lat budzi kontrowersje interpretacyjne.
 
Zgodnie z brzmieniem art 21 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody uzyskane na terytorium Polski przez nierezydentów z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła (czyli w Polsce) w wysokości 20%. Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednaka aby móc zastosować postanowienia umów międzynarodowych trzeba posiadać certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta.
 
Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji powyższych pojęć, doktryna odsyła do definicji zawartych w ustawie o ochronie praw autorskich. W ustawie tej stwierdzono, że programy komputerowe podlegają takiej ochronie jak inne utwory literackie, ale nie są utworami literackimi. Tym samym, jeśli nawet mieszczą się w pojęciu "innych praw pokrewnych" o których mowa art 21 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to obowiązek pobrania podatku u źródła należy rozważyć w świetle obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (z wyjątkiem umowy z Portugalią, Kazachstanem) w art 12 zawierają definicję licencji, która swym zakresem nie obejmuje programów komputerowych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła.
 
Reasumując, o ile płatnik wynagrodzenia posiada certyfikat rezydencji podatkowej, kontrahenta nie jest zobowiązany do poboru podatku u źródła od wynagrodzeń wypłacanych za licencje do programów komputerowych.

Drugą kwestią która nastręcza problemy interpretacyjne jest definicja programów komputerowych. Powszechnie program komputerowy definiuje się jako  ułożony w odpowiedniej, logicznie powiązanej kolejności zestaw instrukcji dla procesora mówiący, co ma robić z dostarczanymi informacjami i w jakiej kolejności. Nie ma wyraźnej formalnej granicy między pojedynczym programem komputerowym a całym zespołem oprogramowania (software). Wydaje się, ze software jako oprogramowanie komputerowe również nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Biuro rachunkowe otrzymując fakturę nie jest w stanie zdefiniować, co jest przedmiotem nabycia, czy jest to licencja do programu komputerowego czy licencja do innego utworu. Nie ma wystarczającej wiedzy aby stwierdzić, że np licencja do Web Font Software jest licencją do programu komputerowego, musi w tym zakresie opierać się ma informacji dostarczonej od klienta (nabywcy licencji).
 
Podobne problemy interpretacyjne mają urzędnicy skarbowi dokonujących ewentualnych kontroli. Nie mogę zapewnić, że licencja do Web Font Software zostanie potraktowana jako licencja do programu komputerowego, czy urzędnik nie zakwalifikuje jej odmiennie. W takiej sytuacji to na kliencie będzie spoczywał ciężar udowodnienie, że przedmiotem nabycie jest program komputerowy. Dlatego też, w sytuacji faktur, z których jednoznacznie nie wynika, iż dokumentują powszechnie znane programy komputerowe (np Pakiem Microsoft Office, Acrobat  itp) rekomendujemy naliczanie podatku u źródła, chyba, że klient przekaże inną informację.

Copyright © MSP Finance Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: Piotr Tracz | Wykonanie: IT Colors